Leveringsvoorwaarden Rijschool ZIDEDO

Rijschool ZIDEDO , hierna te noemen ‘rijschool’ houdt zich het recht voor deze
leveringsvoorwaarden te kunnen aanpassen.

Rijlessen:

Één les uur bestaat uit 60 minuten, wordt er korter gelest dan wordt de prijs
berekend aan de hand van de huidige geldende prijslijst. Uitleg in de auto of buiten de auto valt ook onder de rijles.

Onze getoonde prijzen zijn incl. 21% BTW.

De lesprijs dient vooraf aan de rijles te zijn
voldaan.

a. Dit geld voor cursisten die met onze lespakketten lessen, maar ook voor
cursisten die geen gebruik maken van onze lespakketten.

Het afmelden van een rijles mag tot en met 48 uur op werkdagen van te voren
worden afgemeld. Anders moet de volledige lesprijs voor de afgemelde les worden
betaald. Dit kan doormiddel van een mail/ app of een sms.

Bij het opgaan van het examen dienen alle rijlessen te zijn betaald. Anders kan de
rijschool het examen van de leerling annuleren.

Bij losse lessen wordt het standaard uurtarief berekend wat op dat moment op onze
geldende prijslijst wordt vermeld.


Verkeersboetes:

a. Auto: bij de auto geldt dat de rijinstructeur wordt gezien als juridische
bestuurder dit houdt in dat hij/ zij verantwoordelijk is voor een eventuele
boetes. Dit geld echter alleen wanneer het gaat om zaken omtrent het auto
rijden. Boetes: voor alcohol / geen ID-kaart kunnen tonnen / schelding
omtrent woorden tegen een ambtenaar in functie vallen niet onder onze
verantwoordelijkheid.

8. Wanneer een Tussen Tijdse Toets of een praktijk examen is ingekocht bij het CBR zit
de leerling hier ook aan vast. Mocht de cursist toch niet meer kunnen op de
opgegeven datum? Dan kan de cursist zich tot 3 weken tot aan de examen datum
afmelden voor dit examen. Aan deze aanvraag zitten wel afmeldingskosten van het
CBR / administratiekosten verbonden.


Lespakketten / aanbiedingen:

9. Lespakketten zijn geldig totdat er een prijswijziging heeft plaatsgevonden. Het
huidige lespakket heeft dan nog een termijn van 6 maand dat deze geldig is. Dit i.v.m.
prijswijzigingen voor te blijven.

10. Les aanbiedingen zijn uiterlijk 5 maanden geldig. Mocht er na 5 maand geen les
meer hebben plaatst gevonden wordt er door de rijschool contact met je
opgenomen. Mocht er daarna na 3 maanden opnieuw geen rijles worden afgenomen
vervalt de aankoop en bent u het geld kwijt.

11. Een lespakket mag in twee delen a 50% van het totaalbedrag worden betaald. Dit kan
doormiddel van een overboeking, éénmalige machtiging of een ING betaalverzoek
(verstuurd vanuit de rijschool).

12. Wanneer vroegtijdig het lespakket wordt beëindigd door de cursist/ rijschool, wordt de standaardlesprijs doorberekend en vervalt de korting van de lespakketten. Tevens reken wij
administratiekosten.