Visie
De visie van Rijschool Zidedo is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. Ik leid je op in de verplichte onderdelen voertuigbeheersing en verkeersdeelneming en ook naar het vergroten van zelfinzicht in risico’s van beginnende bestuurders en persoonlijke levensstijl risicofactoren.
Mijn coachende stijl van lesgeven helpt de ontwikkeling van deze zelfreflectievaardigheden en bereidt je voor om de juiste keuzes te maken tijdens autorijden.
Zo wenst Rijschool Zidedo je te laten slagen als een veilige, verantwoordelijke en bekwame auto bestuurder.

Zien
Als u autorijdt, is het erg belangrijk dat u goed kunt zien. U moet goed zicht hebben op waar u rijdt en kunnen reageren op andere weggebruikers en mogelijk gevaar.


Denken

Autorijden draait vaak om het snel nemen van een juiste beslissing, op het juiste moment. Hier gaat een ingewikkeld denkproces aan vooraf.


Doen

Tot slot komt het aan op het daadwerkelijk, vlot en veilig uitvoeren van wat je besloten hebt en moet je dit besluit omzetten in handelen.